godło1_duze


UWAGA !!!

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Rozporządzenie WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO


UWAGA !!!

Informacja dotycząca zmian w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koninie w związku z sytuacją epidemiczną.

 

      Szanowni Państwo,

ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie do niezbędnego minimum (bez osób towarzyszących) i załatwianie spraw kontaktując się telefonicznie (063 242-95-73), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej ( piwkonin@wiw.poznan.pl ).

 

Zasady  ochrony drobiu przed chorobą

Informacja dotycząca aktualnej sytuacji oraz oceny ryzyka związanej z występowaniem  w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Zasady przeprowadzania kontroli Inspekcji Weterynaryjnej

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

Ubój na użytek własny w gospodarstwie- poradnik

Rzeźnie rolnicze - poradnik

 


Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Materiały informacyjne:

Ulotka -ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Oświadczenie przedsiębiorcy.

Świadectwo zdrowia -ubój z konieczności.


Padnięcie - zgłoszenie

Padnięcie  - zgłoszenie:  bydło, owce, kozy.

Padnięcie - zgłoszenie: świnie.


 

UWAGA ASF !!!

Materiały informacyjne na temat Afrykańskiego pomoru świń (ASF):

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ulotka informacyjna na temat zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF

Zał. nr 1. Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjacych oraz domowych

Zał. nr 2. Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa

Zał. nr 3. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

Zał. nr 4. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

Zał. nr 5. Zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Zał. nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

Zał. nr 7. Spis świń w gospodarstwie

 

Informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną

Apel do hodowców trzody chlewnej

Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą- FILM VIDEO

Link do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

Link do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu

Link do Głównego Inspektoratu Weterynarii


 

Historia zmian

Autor: Tomek Buciak

Data utworzenia: 3 grudnia 2015 - 12:39

Ostatnia aktualizacja: Tomek Buciak

Data aktualizacji: 11 stycznia 2023 - 13:49