godło1_duze

 

               UWAGA !!!

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W    KONINIE

z dnia 18.03.2024

Rozporządzenie 3/2024 PLW w Koninie 


                                                          UWAGA !!!

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W    KONINIE

z dnia 11.03.2024

Rozporządzenie 2/2024 PLW w Koninie 


 


UWAGA !!!

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W    KONINIE

z dnia 20.02.2024

KOMUNIKAT PLW w Koninie z 20-02-2024

Rozporządzenie 1/2024 PLW w Koninie 


 

UWAGA !!!

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W    KONINIE

z dnia 10.08.2023 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje, że zostały uchylone rozporządzenia:

  • nr 1 z dnia 13.06.2023;
  • nr 2 z dnia 26.06.2023;

i opublikował rozporządzenia:

  • nr 3/2023 z dnia 10.08.2023;
  • nr 4/2023 z dnia 10.08.2023;

w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich, z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 Rozporządzenia PLW i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Rozporządzenie 3/2023

Rozporządzenie 4/2023


KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W    KONINIE

                                                         z dnia 26.06.2023 r.

 

          KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KONINIE

z dnia 26.06.2023 r. w sprawie wystąpienia wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków u ptaków dzikich na  terenie  miasta Konina .

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje,  o  stwierdzeniu  w Koninie     na  terenie osiedla Gosławice  kolejnego  ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1  u ptaków dzikich - z gatunku Łabędź niemy (Cygnus olor) oraz wyznaczeniu strefy  objętej  zakażeniem  obejmującej  obszar :

Jeziora Pątnowskiego ,Jeziora Gosławskiego oraz osiedli Gosławice i Gaj.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie apeluje do mieszkańców   oraz osób tymczasowo przebywających w strefie objętej zakażeniem  o  zachowanie   szczególnej  ostrożności   oraz  przestrzeganie nakazów i  zakazów  wymienionych  w  wydanym  rozporządzeniu a  w szczególności:

  1. zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków
  2. oraz    powiadamiania  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie  lub  Prezydenta Miasta Konina  o każdym  przypadku stwierdzenia  znacznej  liczby padnięć  drobiu   lub dzikich  ptaków.

W  przypadku   znalezienia zwłok  padłego  dzikiego  ptactwa    należy :

-zachować  dalece  idącą  ostrożność podczas  kontaktu  z dzikim  ptactwem, bezwzględnie powstrzymać się od ich dotykania oraz pozostawienia ich w miejscu znalezienia;

-zastosować   środki  higieny osobistej   ograniczające  ryzyko  szerzenia  się   grypy ptaków;

-przez  co najmniej  48  godzin po  fakcie  kontaktu,  nie  powinno wchodzić  się  do  miejsc w  których  utrzymywany  jest  drób  oraz    powstrzymać  się   od   czynności  związanych   z obsługą  drobiu; Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie jednocześnie przypomina wszystkim  hodowcom  drobiu o bezwzględnym przestrzeganiu środków bioasekuracji określonych  w  rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 roku   w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (  Dz.U.2022 poz. 768  ).


                                                                                                      Roman Krej

                                                                                    Powiatowy  Lekarz  Weterynarii

                                                             

Rozporządzenie nr 2  PLW w Koninie z dnia 26.06.2023 w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków HPAI u ptaków dzikich 

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Wykaz gatunków dzikich ptaków podlegających monitorowaniu   w kierunku  wysoce zjadliwej grypy ptaków

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W Koninie z 12-06-2023

Rozporządzenie nr 1  PLW w Koninie z dnia 13.06.2023 w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków HPAI u ptaków dzikich


       POLSKA WIEŚ TO PRZYSZŁOŚĆ   

     MRiRW - PLAKAT INFORMACYJNY


UWAGA !!!

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Rozporządzenie WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO


UWAGA !!!

Informacja dotycząca zmian w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koninie w związku z sytuacją epidemiczną.

 

      Szanowni Państwo,

ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie do niezbędnego minimum (bez osób towarzyszących) i załatwianie spraw kontaktując się telefonicznie (063 242-95-73), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej ( piwkonin@wiw.poznan.pl ).

 

Zasady  ochrony drobiu przed chorobą

Informacja dotycząca aktualnej sytuacji oraz oceny ryzyka związanej z występowaniem  w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Zasady przeprowadzania kontroli Inspekcji Weterynaryjnej

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

Ubój na użytek własny w gospodarstwie- poradnik

Rzeźnie rolnicze - poradnik

 


Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Materiały informacyjne:

Ulotka -ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Oświadczenie przedsiębiorcy.

Świadectwo zdrowia -ubój z konieczności.


Padnięcie - zgłoszenie

Padnięcie  - zgłoszenie:  bydło, owce, kozy.

Padnięcie - zgłoszenie: świnie.


 

UWAGA ASF !!!

Materiały informacyjne na temat Afrykańskiego pomoru świń (ASF):

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ulotka informacyjna na temat zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF

Zał. nr 1. Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjacych oraz domowych

Zał. nr 2. Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa

Zał. nr 3. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

Zał. nr 4. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

Zał. nr 5. Zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Zał. nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

Zał. nr 7. Spis świń w gospodarstwie

 

Informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną

Apel do hodowców trzody chlewnej

Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą- FILM VIDEO

Link do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

Link do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu

Link do Głównego Inspektoratu Weterynarii


 

Historia zmian

Autor: Tomek Buciak

Data utworzenia: 3 grudnia 2015 - 12:39

Ostatnia aktualizacja: Tomek Buciak

Data aktualizacji: 18 marca 2024 - 14:44