Archiwalne nabory na stanowiska

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Koninie
Roman Krej

Wyznaczenia na 2023 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie

Nabór na rok 2023

Ogłoszenie 2023.

Oświadczenie zleceniobiorcy  2023

Oświadczenie

Zgłoszenie wstępnej gotowości


Komunikat:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje, że lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do następujących czynności:

 • Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 • Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 • Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu raz wystawianie świadectw zdrowia,
 • Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • Badanie mięsa zwierząt łownych,
 • Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia
 • Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

na rok 2022 proszeni są o składanie stosownych deklaracji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie do 30 listopada 2021 roku .

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Koninie
Roman Krej

Zgłoszenie do wyznaczeń

Oświadczenie zleceniobiorcy na 2022

Wydłużenie terminu składania dokumentów dot. wyznaczeń na 2022 rok

Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów na wyznaczenia na rok 2022


 

 

Komunikat:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje, że lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do następujących czynności:

 • Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 • Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 • Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu raz wystawianie świadectw zdrowia,
 • Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • Badanie mięsa zwierząt łownych,
 • Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia
 • Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

na rok 2020 proszeni są o składanie stosownych deklaracji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie do 30 listopada 2019 roku .

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Koninie
Ireneusz Szefliński

Wniosek o wyznaczenie lek. wet.

Wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych

Oświadczenie Zleceniobiorcy


 

Komunikat:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje, że lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do następujących czynności:

 • Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 • Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 • Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu raz wystawianie świadectw zdrowia,
 • Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • Badanie mięsa zwierząt łownych,
 • Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia
 • Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

na rok 2019 proszeni są o składanie stosownych deklaracji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie do 30 listopada 2018 roku .

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Koninie
Ireneusz Szefliński

Wniosek o wyznaczenie lek. wet.

Wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych

Oświadczenie Zleceniobiorcy


Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  30.06.2024 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  08.06.2024 r.


Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  31.05.2024 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  01.05.2024 r.


 

Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  30.04.2024 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  10.04.2024 r.


Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  31.03.2024 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  16.03.2024 r.


 

Stanowisko:    Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  20.02.2024 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  27.01.2024 r.


Stanowisko:    Inspektor do spraw: administracyjno-księgowych

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  26.11.2023 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  16.11.2023 r.


 

Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  30.04.2023 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  04.04.2023 r.


Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  31.03.2023 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  01.03.2023 r.


Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  26.01.2023 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  11.01.2023 r.


 

Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  30.12.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  20.12.2022 r.


Stanowisko:   Kontroler Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  30.12.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  20.12.2022 r.


Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  10.12.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  30.11.2022 r.


Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  25.11.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  11.11.2022 r.


Stanowisko:   Radca Prawny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  27.11.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  17.11.2022 r.


                                              Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Koninie
Roman Krej

 Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  31.10.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  06.10.2022 r.


Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  31.10.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  06.10.2022 r.


Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  31.03.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  03.03.2022 r.


Stanowisko:   Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  15.03.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  10.03.2022 r.


 

Stanowisko:   Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  28.02.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  25.01.2022 r.

 


 

Stanowisko:   Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  04.02.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  25.01.2022 r.


Stanowisko:   Kontroler Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  04.02.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  25.01.2022 r.


Stanowisko:   Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  22.01.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  12.01.2022 r.


Stanowisko:   Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  11.01.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  01.01.2022 r.


Stanowisko:  Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  08.01.2022 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  29.12.2021 r.


Stanowisko:  Kontroler  Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  25.12.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  15.12.2021 r.


Stanowisko:  Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  18.12.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  08.12.2021 r.


Stanowisko:  Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  18.12.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  08.11.2021 r.


 

Stanowisko:  Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  03.12.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  23.11.2021 r.


 

Stanowisko:  Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  03.12.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  23.11.2021 r.


 

Stanowisko:  Starszy Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  21.11.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  11.11.2021 r.

Stanowisko:  Starszy Inspektor Weterynaryjny


 

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  21.11.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  11.11.2021 r.

Stanowisko: Inspektor Weterynaryjny


 

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  09.11.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  30.10.2021 r.


 

 Stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  30.09.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  04.09.2021 r.


 

 Stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  30.09.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  04.09.2021 r.


 

Stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  31.08.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  06.08.2021 r.


 

Stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  31.08.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  06.08.2021 r.


 

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  15.05.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  06.05.2021 r.

Stanowisko: Inspektor Weterynaryjny


 

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  23.04.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  02.04.2021 r.

Stanowisko: Inspektor Weterynaryjny


 

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  23.04.2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  02.04.2021 r.

Stanowisko: inspektor weterynaryjny


 

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  20.03.2020 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  06.03.2020 r.


 

Stanowisko: inspektor weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  25.02.2020 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  11.02.2020 r.


 

Stanowisko: kontroler weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  10.02.2020 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  06.02.2020 r.


 

Stanowisko: inspektor weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  24.01.2020 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  14.01.2020 r.


 

Stanowisko: referent do spraw:  administracyjno - księgowych

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  24.01.2020 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  14.01.2020 r.


 

Stanowisko: radca prawny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  25.10.2019 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  15.10.2019 r.


 

Stanowisko: kontroler weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  31.07.2019 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  22.07.2019 r.


 

Stanowisko: kontroler weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  11.06.2018 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  01.06.2018 r.


 

 

Stanowisko:  inspektor do spraw:  administracyjno-księgowych

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  10.05.2019 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  30.04.2019 r.

 

 

Stanowisko: referent ds. administracyjnych

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  30.01.2019 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  21.01.2019 r.

 

 

Stanowisko: kontroler weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  11.09.2018 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  03.09.2018 r.

 

Stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  11.09.2018 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  03.09.2018 r.

 

Stanowisko:  inspektor weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  11.09.2018 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  03.09.2018 r.

 

Stanowisko:  inspektor weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy:  Konin

Data ważności:  11.09.2018 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  03.09.2018 r.

 

Stanowisko: informatyk

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 12.06.2018 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.06.2018 r.

 

Stanowisko: referent do spraw administracyjnych

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 23.01.2018 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.01.2018 r.

 

Stanowisko: kontroler weterynaryjny

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 18.09.2017 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.09.2017 r.

 

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 29.08.2017 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.08.2017 r.

 

Nabór wewnętrzny:

Stanowisko: Inspektor ds. administracyjnych

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 26.08.2017 r.

Nabór wewnętrzny:

 

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 18.08.2017 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.08.2017 r.

 

Stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 31.07.2017 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.07.2017 r.

 

Stanowisko: inspektor weterynaryjny do zdrowia i ochrony zwierząt

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 31.07.2017 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.07.2017 r.

 

Stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 23.06.2017 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.05.2017 r.

 

Stanowisko: inspektor weterynaryjny do zdrowia i ochrony zwierząt

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 23.06.2017 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.05.2017 r.

 

Stanowisko: inspektor do spraw:administracyjno-księgowych

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 21.03.2017 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.03.2017 r.

 

Stanowisko: inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 03.03.2017 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 20.02.2017 r.

 

Stanowisko: inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 13.01.2017 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.01.2017 r.

 

Stanowisko: inspektor ds. administracyjno-księgowych

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 12.02.2016 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.02.2016 r.

 

Wyniki naboru 29.03.2016 r:

Katarzyna Jakubowska, Konin

 

Stanowisko:  sprzątaczka

Treść ogłoszenia

Miejsce pracy: Konin

Data ważności: 12.02.2016 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 03.02.2016 r.

 

Wyniki naboru 16.02.2016 r:

Aneta Kosim, Genowefa

Historia zmian

Autor: Tomek Buciak

Data utworzenia: 3 grudnia 2015 - 10:03

Ostatnia aktualizacja: Tomek Buciak

Data aktualizacji: 9 lipca 2024 - 07:47