ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń


                             INFORMACJA !!!

Rozporządzenie PLW w Koninie w sprawie sanitarnego odstrzału dzików.


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje, że decyzją wykonawczą Komisji 2021/1141 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu konińskiego wyznaczono:

Strefa niebieska – obszar objęty ograniczeniami  I

— gmina Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim;

 

Strefa różowa - obszar objęty ograniczeniami  II

— część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim;

Decyzja

Mapa ASF - link

Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji.

Dokument handlowy dla świń padłych przekazywanych do utylizacji z terenu strefy żółtej i niebieskiej

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń  pochodzących z gospodarstwa położonego na obszarze zagrożenia do rzeźni

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do rzeźni  pochodzących z gospodarstwa położonego  na obszarze objętym ograniczeniami II (strefa różowa)

Wniosek o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację gospodarstw - link

 

ASF  -  informacje

Ochrona przed ASF.

Przesłanki kampanii.

Zatrzymaj ASF.

ASF Social Media

 

Plany bezpieczeństwa biologicznego

Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa do 300 sztuk.

Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa powyżej 300 sztuk.

Wytyczne - praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji  RWK 2021/605 

Informacja RWK 2021/605

 

 

Materiały informacyjne na temat Afrykańskiego pomoru świń (ASF):

Bioasekuracja - Rejestry

Ulotka informacyjna na temat  ASF

Dokumentacja Głównego Lekarza Weterynarii

Informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną 

UWAGA ASF!!! - APEL do hodowców trzody chlewnej

Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą- FILM VIDEO

Link do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

Link do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu

Link do Głównego Inspektoratu Weterynarii

Historia zmian

Autor: Tomek Buciak

Data utworzenia: 21 października 2016 - 14:37

Ostatnia aktualizacja: Tomek Buciak

Data aktualizacji: 17 lipca 2023 - 14:28