Zamówienia publiczne: archiwalne

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - 16.09.2015 r
Roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koninie przy
ul. Kościuszki 37 B, 62-510 Konin

Nr sprawy: AF.21.3.201

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ zmiana

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2, 3, 4 - Kosztorysy ofertowe z przedmiarem robót

Załącznik nr 2a - Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót branża budowlana

Załącznik 5

Załączniki 6 i 7

Załączniki nr 8, 9, 10 - Dokumentacje projektowe

Załącznik nr 11 - Wzór umowy


 

Historia zmian

Autor: Tomek Buciak

Data utworzenia: 2 grudnia 2015 - 21:33

Ostatnia aktualizacja: seen

Data aktualizacji: 2 grudnia 2015 - 21:33