Rok 2023

Bilans jednostki budżetowej  2023

Informacja dodatkowa 2023

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej  2023

Zestawienie zmian w funduszu  2023


 

Rok 2022

Bilans jednostki budżetowej  2022

Informacja dodatkowa 2022

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej  2022

Zestawienie zmian w funduszu  2022


 

Rok 2021

Bilans jednostki budżetowej  2021

Informacja dodatkowa 2021

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej  2021

Zestawienie zmian w funduszu  2021


 

Rok 2020

Bilans jednostki budżetowej  2020

Informacja dodatkowa 2020

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej  2020

Zestawienie zmian w funduszu  2020


 

Rok 2019

Bilans jednostki budżetowej  2019

Informacja dodatkowa 2019

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej  2019

Zestawienie zmian w funduszu  2019


 

Rok 2018

Bilans jednostki budżetowej  2018

Informacja dodatkowa 2018

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej  2018

Zestawienie zmian w funduszu  2018

 

Historia zmian

Autor: Tomek Buciak

Data utworzenia: 10 maja 2019 - 14:18

Ostatnia aktualizacja: Tomek Buciak

Data aktualizacji: 29 maja 2024 - 13:28