Druki do pobrania dla rolników:

Wniosek o przeprowadzenie kontroli

Wniosek o wydane decyzji w sprawie o uznanie stada urzędowo wolnego od chorób

Zgłoszenie działalności nadzorowanej dotyczącej utrzymania zwierząt gospodarskich

Zgłoszenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury

Zgłoszenie padłego przeżuwacza

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada wolnego od choroby Aujeszky'ego

Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia

Wniosek o wydanie zezwolenia na długotrwały transport zwierząt

Wniosek o stwierdzenie spełnienia wymagań wet. dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwem w tym obrocie lub skupie zwierząt

Protokół pobrania próbek w stadzie niosek w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli (obowiązują od 15.02.2014)

Protokół pobrania próbek w stadzie brojlerów kur w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli (obowiązują od 15.02.2014)

Historia zmian

Autor: Tomek Buciak

Data utworzenia: 2 grudnia 2015 - 20:45

Ostatnia aktualizacja: seen

Data aktualizacji: 2 grudnia 2015 - 20:45