Elektroniczna skrzynka podawcza

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP:

PUAP - elektroniczna platforma usług administracji publiczne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego – skrzynka podawcza

2.Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.00 - 15.00) do Sekretariatu Inspektoratu: Konin, ul. Tadeusza Kościuszki 37b, na następujących nośnikach danych:
- pamięć masowa USB;
- płyta CD, DVD;

3.Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

4.Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

5.Akceptowalne formaty załączników to:

- doc, rtf;
- xls;
- txt;
- gif, jpg, tif,png, bmp;
- pdf;
- zip, 7z;

6.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Historia zmian

Autor: Tomek Buciak

Data utworzenia: 10 lutego 2022 - 07:15

Ostatnia aktualizacja: Tomek Buciak

Data aktualizacji: 10 lutego 2022 - 12:44