godlo-polski

Inspekcja Weterynaryjna

została powołana, by realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Organem realizującym bezpośrednio te zadania jest powiatowy lekarz weterynarii. W jego imieniu zadania te realizują także pracownicy inspektoratu oraz lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji.

Organem wyższego stopnia jest wojewódzki lekarz weterynarii. Inspekcją kieruje zaś Główny Lekarz Weterynarii jako organ centralny administracji rządowej podlegający ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Koninie

ul. Kościuszki 37B
62-500 Konin

Historia zmian

Autor: Paweł Dymowski

Data utworzenia: 3 grudnia 2015 - 12:39

Ostatnia aktualizacja: Paweł Dymowski

Data aktualizacji: 10 czerwca 2016 - 14:39